Best i test

25 år i bransjen

Høy kvalitet

0
Trampolinspecialisten kundvagnsikon
0 kr

Din handlekurv

Tøm
Sum:
handlekurv: 0 kr
0

Integritet og GDPR

Sist oppdatert i mai 2018

Vi på Trampolinspecialisten er svært opptatt av å beskytte integriteten din når du kontakter oss.

Dette innebærer blant annet at vi kun samler inn og lagrer den informasjonen vi trenger for å oppfylle forpliktelsene våre overfor deg, og at vi tilbyr informasjon om hvilke personopplysninger vi håndterer, og dine rettigheter når det gjelder disse.

Fra og med 25. mai 2018 gjelder en felles europeisk forordning for behandling av personopplysninger, kalt GDPR (General Data Protection Regulation). Se informasjon nedenfor for å få vite mer om hvordan Trampolinspecialisten behandler personopplysningene i tråd med denne forordningen.

1
Personopplysningspolicy

Behandlingsansvarlig for personopplysninger

Trampolinspecialisten i Stockholm AB, svensk organisasjonsnummer 556531-5537, i denne personopplysningspolicy kalt Trampolinespesialisten, er ansvarlig for behandling av personopplysninger. Du som er/kommer i kontakt med Trampolinspecialisten kalles kunden eller brukeren.

Trampolinespesialisten har dermed ansvar for samtlige opplysninger du gir oss, inkludert i bestillinger, per e-post- eller telefon, besøk i butikk eller på annen måte.

Du kan komme i kontakt med oss på følgende måte:
Telefon: 21 – 67 61 12
E-post: info@trampolinespesialisten.no
Adresse Norge: c/o PrimeCargo, Torvuttaket 26, 1540 Vestby
Adresse Sverige: Mätslingan 21A, 187 66 Täby, Sweden

Personopplysninger

Personopplysninger er informasjon som isolert sett eller sammen med annen informasjon kan identifisere et individ. Eksempel på slike opplysninger er navn, e-postadresse og telefonnummer.

Formålet med Trampolinespesialistens håndtering av personopplysninger

Personopplysninger håndteres av Trampolinespesialisten med det formål å oppfylle forpliktelsene overfor deg som blivende eller nåværende kunde (leveranse, betaling, garantiforpliktelser, osv.) samt å utføre kommunikasjon (også i tilfeller der en kunderelasjon ennå ikke eksisterer). Detaljer om personopplysningsbehandling der vi har rollen som behandlingsansvarlig finnes under fanen Behandling av Personopplysninger. Trampolinspecialisten har ansvar for at disse opplysningene behandles i samsvar med GDPR. Ingen sensitive personopplysninger (for eksempel helsetilstand, etnisk tilhørighet eller politisk ståsted) blir behandlet.

Sikkerhet

Personopplysninger håndteres med fokus på sikkerhet ved hjelp av en kombinasjon av tekniske og organisatoriske løsninger. Dette innebærer blant annet:

 • Samtlige systemer som håndterer personopplysninger, har et autorisasjonssystem for å hindre uautorisert tilgang.
 • Ansatte hos Trampolinspecialisten har fått opplæring og følger interne retningslinjer for integritet og informasjonssikkerhet.
 • Kryptering og andre beskyttelsestiltak brukes i samtlige system som lagrer personopplysninger.
 • Eksterne aktører som behandler personopplysninger på vegne av Trampolinspecialisten, har signert en avtale om behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som sendes inn uten at de er etterspurt, slettes etter maksimalt 12 måneder, med mindre de benyttes i en pågående sak eller et pågående kjøp.

Informasjonskapsler på trampolinespesialisten.no

Når du besøker trampolinespesialisten.no, lagres et mindre antall såkalte informasjonskapsler på pc-en din. Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på pc-en din av nettleseren når du besøker et nettsted. De brukes for å kunne tilby en handlekurv og en utsjekkingsprosess, samt for å gjøre det enklere å hjelpe deg med å finne det du leter etter på nettstedet. Informasjonskapslene som lagres ved besøk på trampolinspecialisten.se, inneholder ingen personopplysninger.

Informasjonskapsler brukes til følgende formål på trampolinespesialisten.no:

 • For å kunne tilby en handlekurv som gjør at du kan handle på trampolinespesialisten.no
 • Kontrollere hvordan nettstedet brukes ved å se på trafikkmønster, noe som gjør at vi kan utforme nettstedet for å gi deg som bruker en best mulig opplevelse.

Overføring av informasjon

Trampolinspecialisten og selskapets underleverandører av personopplysningstjenester lagrer sin informasjon innen EU, alternativt USA (som da omfattes av den såkalte Privacy Shield-avtalen)

Endringer i denne personvernpolicyen

Oppdateringer og endringer i denne personvernpolicyen publiseres på denne siden.

2
Dine rettigheter

Når det gjelder personopplysningene vi på Trampolinespesialisten håndterer om deg, har du følgende rettigheter. Hvis du vil påberope deg noen av disse rettighetene kan du kontakte oss via e-post på info@trampolinespesialisten.no eller på telefon 21 – 67 61 12.

Legg merke til at ved forespørsel om utdrag i henhold til det nedenstående, må Trampolinspecialisten treffe rimelige tiltak for å bekrefte identiteten din og sikre trygg informasjonsoverføring. Dette innebærer at det kommer til å kreves dokumentasjon for å verifisere identiteten hos den som etterspør opplysningene, og at ovenstående opplysninger ikke kommer til å utleveres via e-post eller over telefon.

 • Du har rett til å få vite hvilken informasjon vi har lagret om deg. Behandlingene som foretas, skjer under neste fane: Behandling av personopplysninger. Der kan du blant annet se formål, rettslig bakgrunn for behandlingen og hvor lenge opplysningene lagres.
 • Én gang per år har du rett til å kreve en fullstendig utskrift av personopplysningene vi har lagret om deg.
 • Du har rett til å kreve korrigering dersom opplysningene vi har, er feilaktige.
 • Du har rett til å slettes fra våre registre. Dette gjelder imidlertid ikke dersom vi må lagre personopplysningene dine for å oppfylle en inngått avtale eller for å oppfylle nåværende eller fremtidig lovverk. Eksempler på dette kan være garantiforpliktelser eller bokføringsloven.
 • Du har rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du kan få personopplysningene dine overført i et strukturert format til en annen aktør. Dette gjelder imidlertid kun dersom vi behandler opplysningene med støtte i en avtale eller et samtykke, og kun for opplysninger du selv har oppgitt, eller som er samlet inn av oss som resultat av dine aktiviteter.
 • Du har rett til å kreve at håndteringen av personopplysningene dine begrenses. På samme måte som for sletting, gjeller dette kun dersom opplysningene ikke er nødvendige for å oppfylle avtaler eller lovverk.
 • Du har rett til å motsette deg en behandling av personopplysninger. Trampolinespesialisten vil da avslutte behandlingen til spørsmålet er utredet.
 • Du har rett til å rette klager til Datatilsynet som gjelder behandling av personopplysninger utført av Trampolinespesialisten.

3
Behandling av opplysninger

Behandling av personopplysninger Formål med behandlingen Type(r) av personopplysninger Kategorier av registrerte Juridisk grunnlag Lagringstid
Bestilling av produkt(er) via nettsted eller telefon Levere bestilte varer, support ved bestilling, sporing Navn, adresse, telefonnummer, e-post 1 Kunder Avtale og interesseavveining 1 år
Kontakt via telefon eller i butikk Dokumentasjon samt gjennomføring av gjenopprettet kontakt, avtale Kontaktopplysninger, opplysninger frivillig oppgitt av kontaktperson Kunder og kontaktpersoner Interesseavveining 1 år
Kontakt via e-post eller chat Dokumentasjon samt gjennomføring av gjenopprettet kontakt, avtale Kontaktopplysninger, opplysninger frivillig oppgitt av kontaktperson Kunder og kontaktpersoner Interesseavveining 1 år
Nyhetsbrev via e-post Informasjon og markedsføring E-postadresse Kunder og andre som har vist interesse Interesseavveining Til oppsigelse

1) Klarna behandler i visse tilfeller ytterligere personopplysninger ved bestilling online. Disse personopplysningene behandles ikke av, og er heller ikke tilgjengelige for, Trampolinespesialisten.